Gå videre til innhold
Speil fra Fargerike i romantisk still

Bilde -

Speil fra Fargerike i romantisk still

Farge på vegg Salix Alba FR1464 med gardin fra Årets Farge 2019, Sølvgrønn
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Sveinung Bråthen
  • Opphavsrett: fargerike.no
  • Filformat: .tiff
  • Størrelse: 5369 x 6496, 53.7 MB
Last ned

Emner

Kontakter

Tale Olivia Henningsen

Tale Olivia Henningsen

Pressekontakt Kreativ Leder, Fargerike PR, inspirasjon, fargeekspert, trender 93089100

Relatert innhold