Gå videre til innhold
Herringbone Calais Oak moodboard

Bilde -

Herringbone Calais Oak moodboard

Herringbone Calais Oak moodboard; fiskebenslaminet; fiskebensparkett; tapet fra Wall Concept harmoni; gulv
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Stylist Siv Brenne; Foto Per Erik Jæger
  • Opphavsrett: fargerike.no
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 5484 x 7320, 31.5 MB
Last ned

Emner

Kategorier

Kontakter

Tale Olivia Henningsen

Tale Olivia Henningsen

Pressekontakt Kreativ Leder, Fargerike PR, inspirasjon, fargeekspert, trender 93089100

Relatert innhold